Elektronska znanstvena besedila

Repozitorij elektronskih znanstvenih besedil vsebuje prosto dostopne sodobne elektronske izdaje različnih elektronskih znanstvenih besedilnih virov. Glede na svojo naravo in vsebino so viri zbrani v posamezne samostojne zbirke, ki imajo lastno dokumentacijo, vmesnike, iskalne sisteme in licence za dostop ter uporabo.

V rezpozitoriju elektronskih znanstvenih besedil in zbirk so na voljo naslednje zbirke: