Ms 086

Od za Kristusam hojenja bukvice. Prevod Andreja Ivankoviča

Andrej Ivankovič (Jankovič) iz Družbe Jezusove v Ljubljani naj bi znamenito asketično delo Tomaža Kempčana prevedel v slovenski jezik leta 1659. Rokopis je popo ...

identifikator rokopisa:
država: Slovenija
naselje: Ljubljana
identifikacijska številka Nuk : Ms 179
vsebina rokopisa:
povzetek:

Andrej Ivankovič (Jankovič) iz Družbe Jezusove v Ljubljani naj bi znamenito asketično delo Tomaža Kempčana prevedel v slovenski jezik leta 1659. Rokopis je popolnoma izgotovljen za tisk, vendar ni bil natisnjen. Leta 1727 je bil rkp. last Bratovščine smrtnega trpljenja Jezusa Kristusa. Nadaljnja usoda rokopisa do leta 1848 ni povsem jasna. Tedaj ga je dekan Holzapfel daroval licejski knjižnici v Ljubljani. Kidrič o Jankovičem avtorstvu ni bil prepričan. Rokopis omenja tudi Gspan.

Na naslovnem listu je z drugo roko pripisano: „Confraternitatiſ Agoniae D͠ni N͠ri JESU Xp͠i Labaci 1727. transtulit in Carniolicum idioma (ut mihi P. Fridericus Schwarz S.J. retulit) P. Gothartus Andreas Ivanchovich Soc͠tis JESU Sacerdos.“ Ta lastniški vpis rokopis dodatno povezuje z jezuiti, saj je bila Bratovščina smrtnega trpljenja Jezusa Kristusa ustanovljena pri jezuitski cerkvi sv. Jakoba v Ljubljani; njen predstojnik je bil v letih pred svojo smrtjo Jernej Basar (†1738).

Celoten rokopis je popolnoma izgotovljen in je bil očitno pripravljen za tisk, do česar pa ni prišlo. Glavna roka je lepo izgotovila tudi naslovno stran, na dnu pa zapisala letnico z rimskimi številkami; vanjo je pozneje nekdo posegal in je za zdaj ni bilo moč zanesljivo prebrati. Morda je bilo zapisano: MDDLIX. Točna datacija tega rkp vsekakor ostaja odprto vprašanje.

razčlenjena rokopisna enota:
avtor slov. : Tomaž Kempčan
naslov izvirni slov. : Od Sa Christvsam Hoieina Bukvize Samotrte Thomasa S. Kempis, Choraria Po Vi S: Avgvstina. Vsim Catholiskim Krainzom inu Slouenzom 'h dobrimu: S nouizh S Latinskiga, na Slouenski jesik svestu preloshene, 'skusi eniga s Touarshtva Iesusoviga. S Peruoleinam tih Vigshih. V Leity po Christushouim roistuj M
nejasno: DD
LIXV.
naslov uredniški slov. : Od za Kristusam hojenja bukvice. Prevod Andreja Ivankoviča
seznam bibliografskih enot:
fizični opis:
opis objekta oblika: kodeks :
opis pisne podlage material: papir :
pisna podlaga:
material: papir

Svetlejši papir, svetlorjavo črnilo, sešitki, ki obsegajo osem listov, so označeni z velikimi tiskanimi črkami (od A do X).

obseg:
opomba: 179 fol. Rokopis prvotno ni bil paginiran, paginacija je pripisana s svinčnikom. Listi 1, 2 in 179, ki so prazni, spadajo k drugemu papirnemu tipu ter so bili najverjetnje priključeni pri knjigovezu. Šivi so med listi 3r-8v, 10r-25v, 27r-33v,35r-41v, 43r-50v, 51r-58v, 59-66v, 67r-74v, 75r-82v, 83r--90v, 91r-98v,99r-106v, 107r-114v, 115r-130v, 131r-138v, 139r-146v, 147r-154v, 155r-162v, 163r-170v, 171r-178v.
dimenzije list enota: mm :
višina: 150
širina: 102
globina: 22 (s platnicami 26)
kolacija leg: Rkp obsega 22 leg po osem folijev, ki so signirane od A do X s črkami latinske abecede (in W). Vsaka lega se konča s kustodo, rkp je bil podrobno pripravljen za tisk.
opis rok roke: 1 :
opomba o roki:

Vse je napisala ena roka, razen lastniškega vpisa na naslovnem listu.

zgodovina:
izvor:
čas nastanka zanesljivost: low : 1659
provenienca: Na prvem veznem listu je z barvnim svinčnikom zapisano, da gre za darilo dekana Holzapfelna leta 1848. Na naslovnem foliju je za leto 1727 narejen lastniški vpis ljubljanske Bratovščine smrtnega trpljenja Jezusa Kristusa.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2011-02-14Matija Ogrin: Vsebinski dodatki in podrobnosti.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo besedil.

Deli rokopisa:

Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 086. Tomaž Kempčan: Od za Kristusam hojenja bukvice. Prevod Andreja Ivankoviča. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_086/VIEW/ [ datum dostopa ]