Kriza revije Dom in svet leta 1937
Zbornik dokumentov. Elektronska izdaja
Uredil
Marjan Dolgan
Opombe napisala
Ana Koblar Horetzky
Spremno študijo napisal in elektronsko izdajo uredil
Matija Ogrin
Elektronska izdaja (0.8)
Besedilo: 1.037.514 znakov.
Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU
Novi trg 2
Ljubljana
SI-1000
2010-06-14
ISBN 978-961-254-201-6
Kriza revije Dom in svet leta 1937
Zbornik dokumentov
Marjan Dolgan
Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU
Ljubljana
2001
KRIZA revije "Dom in svet" leta 1937 : zbornik dokumentov / uredil Marjan Dolgan ; [izdajatelj] Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ; [opombe napisala Ana Koblar Horetzky ; spremno študijo napisal Matija Ogrin]. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2001. - 471 str. ; 21 cm
Opis sprememb...
  • 2010-06-14: Matija Ogrin - Pretvoril v zapis XML-TEI, urejanje strukture, korekture.
  • 2001-09-30: Marjan Dolgan - Končana redakcija vseh besedil monografije za tiskano izdajo.