eZMono: Elektronske znanstvene monografije

Kaj je?

eZMono je repozitorij elektronskih izdaj monografij, povezanih s slovensko literarno in kulturno zgodovino. Nastaja na Inštitutu za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU in je namenjena širšemu humanističnemu prostoru, ki obdaja slovensko književnost, kulturo, duhovnost in zgodovino.

Kakšna je?

Elektronske izdaje eZMono so bile pripravljene v uredniškem postopku po ekdotičnih standardih znanstvenih izdaj. Vsako besedilo je bilo pred objavo uredniško pregledano, korigirano, po potrebi komentirano. Izdaje eZMono ustrezajo tretji in deloma četrti zahtevnostni stopnji izdaj po priporočilih Best Practices for TEI in Libraries.

Kako deluje?

eZMono je hkrati repozitorij elektronskih izdaj in zmogljiv poizvedovalni sistem za iskanje po njih. Njegova operativna podstat je odprtokodno programje Fedora Commons. Večina izdaj eZMono je narejena v zapisu XML–TEI (5) in dostopna za branje v XHTML. Nekatera besedila so začasno objavljena le v obliki .pdf ali .odt ali .doc ali pa so ti formati dostopni poleg regularnega XML–TEI.

Strojni dostop

eZMono ponuja strojno berljiv seznam vseh dostopnih dokumentov na naslednjem naslovu: strojno berljivi seznam zbirke ezMono. Seznam je v formatu XHTML, in sicer v zapisu, ki je kar le mogoče uporaben za strojno branje.

O projektu

Zbirka eZMono je bila deloma zasnovana v okviru projekta CRP Elektronsko besedilno središče (2007–2009), v katerem sta sodelovala Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU (vodja projekta Matija Ogrin) in Odsek za tehnologije znanja IJS (vodja skupine na IJS Tomaž Erjavec).

Več