Zgodovina slovenskega slovstva I–IV. Prvi del
Elektronska izdaja
Karel Štrekelj
Besedilo za izdajo pripravili in z opombami opremili člani uredništva
Darko Dolinar
Andrijan Lah
Matija Ogrin
Majda Stanovnik
Vera Troha
Luka Vidmar
Fanika Vrečko
Edvard Vrečko
Fotografija in digitalni faksimile
Marko Zaplatil
Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU
Slovenska akademija znanosti in umetnosti
Karl-Franzens-Universität Graz, Geisteswissenschaftliche Fakultät, Institut für Slawistik
Odsek za tehnologije znanja IJS
Ljubljana, Gradec/Graz
2012-06-06
ISBN xyxy

Vir elektronske izdaje je izvirni rokopis Karla Štreklja, ki ga hrani knjižnica Inštitut za slavistiko Univerze Karla in Franca v Gradcu, sign: 2374/1-4.

Opis sprememb...
  • 2012-09-09: Matija Ogrin - Urejanje strukture, redakcija opomb.
  • 2012-06-06: Matija Ogrin - Pretvorba besedila I. dela ZSS v zapis TEI, redakcija strukture.