Osemnajsto stoletje na Slovenskem

Osemnajsto stoletje na Slovenskem je zbirka monografij Slovenskega društva za preučevanje 18. stoletja. V njej objavljajo člani in sodelavci društva svoje študije o manj znanih ali neustrezno ovrednotenih aspektih baročne in razsvetljenske dobe v slovenskih deželah s širokega področja od duhovne in politične zgodovine do umetnosti, glasbe in slovenskega slovstva.

Uredniški odbor
Boris Golec
Metoda Kokole
Matija Ogrin (gl. ur.)
Miha Preinfalk
Luka Vidmar
ISSN 2386-0286
Več