Bibl 001

Zbirka arhivske slovenščine


analitična raven:
naslov: Zbirka arhivske slovenščine
monografska raven:
naslov: IMK
impresum:
obseg enote enota: vol : 2
datum: 1908
obseg enote enota: pp : 71–74