Poberite kosce, ki so ostali, da se kaj ne izgubi.

Jan 6,12