Bibl 004

Pravnozgodovinska študija o prisegi pri Slovencih


analitična raven:
avtor: Dolenc, Metod
naslov: Pravnozgodovinska študija o prisegi pri Slovencih
monografska raven:
naslov: Zbornik znanstvenih razprav
impresum:
obseg enote enota: vol : XVI
datum: 1939/1940
obseg enote enota: pp : 44–86