Bibl 007

Slovenske pesmarice 18. stoletja


monografska raven:
naslov: Slovenske pesmarice 18. stoletja
naslov: Magistrska naloga
impresum:
izdal: Univerza Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti
mesto publikacije: Ljubljana
datum: 1991
obseg enote enota: pp : 138, 59, 36 f.