Bibl 025

Slovenski evangelistarij


analitična raven:
naslov: Slovenski evangelistarij
monografska raven:
naslov: Enciklopedija Slovenije
impresum:
mesto publikacije: Ljubljana
datum: 1998
obseg enote enota: vol : 12