Bibl 114

Nekoliko uradnih spisov s slovenskimi jezikovnimi drobtinami iz 18. stoletja


analitična raven:
avtor: Dolenc, Metod
naslov: Nekoliko uradnih spisov s slovenskimi jezikovnimi drobtinami iz 18. stoletja
monografska raven:
naslov: ČZN
impresum:
obseg enote enota: vol : XXVI
obseg enote enota: pp : 101–110
datum: 1931