Bibl 145

Rokopis Mikloša Küzmiča, prevod patentnega odloka cesarja Jožefa II. iz leta 1786


analitična raven:
naslov: Rokopis Mikloša Küzmiča, prevod patentnega odloka cesarja Jožefa II. iz leta 1786
monografska raven:
naslov: Pisec sedmerih luči
urednik: Lojze Kozar ml.
impresum:
mesto publikacije: Murska Sobota
datum: 2005
obseg enote enota: pp : 61-75