Bibl 153

Adam Skalar in njegov rokopisni kodeks - Skalarjevo prevajalsko delo


analitična raven:
naslov: Adam Skalar in njegov rokopisni kodeks - Skalarjevo prevajalsko delo
monografska raven:
urednik: Bjelčevič, Aleksander
naslov: Reformacija na Slovenskem. Obdobja, 27
impresum:
izdal: Znanstvena založba Filozofske fakultete
mesto publikacije: Ljubljana
datum: 2010
obseg enote enota: vol : 27
obseg enote enota: pp : 19-40