Bibl 164

Homilije v slovenskem jeziku = Le omelie in lingua slovena


monografska raven:
naslov: Homilije v slovenskem jeziku = Le omelie in lingua slovena
impresum:
datum: 1990