Bibl 168

Tu kar svet Paul je tem Rimlariam pissou … vam bode osnanu. Slovenske pridige K. M. Attemsa


analitična raven:
naslov: Tu kar svet Paul je tem Rimlariam pissou … vam bode osnanu. Slovenske pridige K. M. Attemsa
monografska raven:
naslov: Jadranski koledar
impresum:
izdal: Založništvo tržaškega tiska
mesto publikacije: Trst
datum: 1990
obseg enote enota: pp : 105-107