Bibl 177

Vprašanje tradicije Škofjeloškega pasijona: ekdotična perspektiva


analitična raven:
avtor: Ogrin, Matija
naslov: Vprašanje tradicije Škofjeloškega pasijona: ekdotična perspektiva
monografska raven:
naslov: SR
impresum:
mesto publikacije: Ljubljana
datum: 2008
obseg enote enota: vol : 56/3
obseg enote enota: pp : 289-304