Bibl 181

Rokopisno gradivo slovenjegoriškega izvora v Študijski knjižnici v Mariboru


analitična raven:
avtor: Glazer, Janko
naslov: Rokopisno gradivo slovenjegoriškega izvora v Študijski knjižnici v Mariboru
monografska raven:
urednik: Vrbnjak, Viktor
naslov: Svet med Muro in Dravo
impresum:
izdal: Obzorja
mesto publikacije: Maribor
datum: 1968
obseg enote enota: pp : 682-698