Bibl 216

Prisega iz leta 1627


analitična raven:
avtor: Kos, Franc
naslov: Prisega iz leta 1627
monografska raven:
naslov: LZ
impresum:
datum: 1891
obseg enote enota: vol : XI
obseg enote enota: pp : 704