Bibl 218

Vorenčev slovar


analitična raven:
avtor: Šolar, Jakob
naslov: Vorenčev slovar
monografska raven:
naslov: SR
impresum:
datum: 1950
obseg enote enota: pp : 91–97