Index 064

Stara prerokovanja na notranji strani Dalmatinove biblije


identifikator rokopisa:
država: Slovenija
naselje: Ljubljana
vsebina rokopisa:
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: drugo :
naslov: Stara prerokovanja na notranji strani Dalmatinove biblije
seznam bibliografskih enot:
zgodovina:
izvor:
čas nastanka: 1740
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Index 064. Stara prerokovanja na notranji strani Dalmatinove biblije. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:index_index_064/VIEW/ [ datum dostopa ]