Ms 011

Pridiga na šesto nedeljo po sv. Treh kraljih

Prva od dveh slovenskih pridig neznanega avtorja v Nuk, Ms 1121, druga je datirana v Ljubljani 1784. Nedeljska pridiga na šesto nedeljo po sv. Treh kraljih. ...

identifikator rokopisa:
država: Slovenija
naselje: Ljubljana
identifikacijska številka Nuk : Ms 1121/1
vsebina rokopisa:
povzetek: Prva od dveh slovenskih pridig neznanega avtorja v Nuk, Ms 1121, druga je datirana v Ljubljani 1784. Nedeljska pridiga na šesto nedeljo po sv. Treh kraljih.
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: pridiga, ekleziastični: škofijski kleriki :
naslov izvirni lat. : Concio Dominica sexta post Epiphaniam
naslov uredniški slov. : Pridiga na šesto nedeljo po sv. Treh kraljih
incipit slov. : Te Besede, katire je ta nash odreshenik u temu denashnimu Euvangeliu nam naprejpostauu, imajo, alli usebi sapopadejo eno pegliho, katera je pouhna teh nar lepshih Naùku.
eksplicit: de taku bo ta sama psheniza na tei nashi Nivi rasla, katiro ob zhaſsu te shetve bdo ti ſhlushabniki tega nebeskiga Hishnika ſkupei pobrali, jen u to veselo tega vezhniga Raja ſhrambo postaulli. Amen.
fizični opis:
opis objekta oblika: snopič :
opis pisne podlage material: papir :
pisna podlaga:
material: papir

Fin, tanek papir, odtis sita v osmih kolonah dobro viden, v pregibu je

vodni znak: vodno znamenje iz črk, nerazločno
.

obseg:
opomba: 4 fol. (kvaternij)
dimenzije list enota: mm :
višina: 216
širina: 172
opis rok roke: 1 :

Napisala ena neznana roka.

zgodovina:
izvor:
kraj nastanka: Ljubljana
čas nastanka: 1783
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2008-06-13Matija Ogrin: Celoten opis
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 011. Pridiga na šesto nedeljo po sv. Treh kraljih. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_011/VIEW/ [ datum dostopa ]