Ms 031_02

Kriſtianſku Podvuzhenie. od Boshjeh Tugentah ali Zhednoſtah. Viere. Vupania. Lubesni. Perve Thajl. Pridige na Nedele zhes zelu Lejtu.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: pridižna zbirka, socialni izvor: ekleziastični :
naslov izvirni slov. : Kriſtianſku Podvuzhenie. od Boshjeh Tugentah ali Zhednoſtah. Viere. Vupania. Lubesni. Perve Thajl. Pridige na Nedele zhes zelu Lejtu.
incipit lat. : Nunc autem manent Fides, Spes, Charitas ...
eksplicit slov. : Vezhna Resniza inu Modruſt pravi de taiste, qui habet mandata mea et ſervat ea, ille eſt qui dilligit me. Kir ima moje sapoudi inu taiſte dershi, leta je kir mene lubi.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2017-03-08Matija Ogrin: Popravki glede datacije.
  • 2011-09-02Matija Ogrin: Vsebinski dodatki.
  • 2011-04-08Matija Ogrin: Prvi opis.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 031_02. Kriſtianſku Podvuzhenie. od Boshjeh Tugentah ali Zhednoſtah. Viere. Vupania. Lubesni. Perve Thajl. Pridige na Nedele zhes zelu Lejtu.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_031_02/VIEW/ [ datum dostopa ]