Ms 040_01

Shulla tiga premishluuana sloshena skusi brata Ioannesa Wolfa reformiraniga Franciscarneria is pouella tiga visoku zhastitiga Firsta inu Gospuda, Gospuda Wilhelma skoffa v' Prisxni.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: proza, ekleziastični: škofijski kleriki :
avtor slov. : Adam Skalar
naslov izvirni slov. : Shulla tiga premishluuana sloshena skusi brata Ioannesa Wolfa reformiraniga Franciscarneria is pouella tiga visoku zhastitiga Firsta inu Gospuda, Gospuda Wilhelma skoffa v' Prisxni.
incipit slov. : Potem (smiliſse Bogu) kader ie ta zelli zhloueski spul skusi nashe perue starishi zellu silnu super boga grishil
eksplicit slov. : inu vdrugih vezh dobrih rezheh ta zhas Bogu gori offral, kateri shiui inu kraluie od vekoma do vekoma. Amen.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis je narejen neposredno po rokopisu na podlagi večkratnih ogledov.
  • 2010-11-19Monika Deželak Trojar: Redakcija, dopolnitve zapisa.
  • 2008-12-04Monika Deželak Trojar: Zadnji ogled in situ, podroben opis rokopisa.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 040_01. Shulla tiga premishluuana sloshena skusi brata Ioannesa Wolfa reformiraniga Franciscarneria is pouella tiga visoku zhastitiga Firsta inu Gospuda, Gospuda Wilhelma skoffa v' Prisxni. . URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_040_01/VIEW/ [ datum dostopa ]