Ms 071

Antikrist

Antikrist. Zajetna knjiga obsega na cca. 370 straneh enega od prevodov, morda prepis ali priredba koroškega rokopisnega prevoda profetične knjige Leben Antikris ...

identifikator rokopisa:
država: Slovenija
naselje: Maribor
identifikacijska številka UKM : Ms 81
vsebina rokopisa:
povzetek:

Antikrist. Zajetna knjiga obsega na cca. 370 straneh enega od prevodov, morda prepis ali priredba koroškega rokopisnega prevoda profetične knjige Leben Antikristi (Frankfurt, 1682) bavarskega kapucina Dionizija Luksemburškega (Dionysius von Luxemburg, 1652–1703). Rkp vsebuje poglavja 18-34 (od 17. poglavja je ohranjena le ena stran, od 34. poglavja pet strani). Na zadnji strani (iz drugačnega papirja) je ista roka začela delati Regiſter ali Kaſalo druge Bukve. Iz vsebine je razvidno, da je rkp druga izmed treh knjig, ki so tvorile celoten prevod Dionizijevega dela in so imele enotno številčenje: obstoječi rkp obsega strani 346–718, besedilo na zadnji strani se izteče sredi stavka.

Rkp je bil najden na Viču pri Ljubljani, nastal je verjetno v ljubljanski regiji.

razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: drugo :
naslov uredniški slov. : Antikrist
incipit slov. : Martro inu Krisho. svoli si sdej eno smed tega dvojniga, inu dober poglei, de si na bosh ti tega Sourashnika toiga lastniga isvelizhajna sbrau inu svolu. Zhese bosh ti temo Svetou, temo hudizhu inu temo Meſs is Serzam inu u delah od povedo, toko si ti christusa, to je ta bolshi tal is volu …
eksplicit slov. : Koker tudi, de temo brumnimo Kralo Ezehielo k troshto sa to de bi on kperdalshaino nigoviga shiulejna sa shihran biu, se je deset grado nazaj u meknilu. in vezh pa ni u Svetmo Pismo inu tudi ne u resnizhnih Historiah
fizični opis:
opis objekta oblika: kodeks :
opis pisne podlage material: papir :
pisna podlaga:
material: papir

Debelejši, svetal papir z močno teksturo, robni deli pol ponekod nagubani. V pregibu je najti vsaj dve vodni znamenji (morda več):

vodni znak: sidro velikosti cca. 10 x 5 cm
in
vodni znak: inicialki WG, veliki cca. 4 x 6 cm
.

obseg:
opomba: 180 listov, zvezanih v knjigo trdih platnic.
dimenzije list enota: mm :
višina: 228
širina: 182
opis rok roke: 1 :
opomba o roki: Napisala ena sama roka, tudi nepopolno kazalo na koncu.
opis vezave:

Knjiga je vezana v kartonaste platnice, nekdaj prevlečene s temno rjavim usnjem; zdaj je usnje zvečine odtrgano, ohranjeno je le okrog hrbta, poškodovano; debelina prek hrbta je 4,6 cm.

zgodovina:
izvor:
kraj nastanka: Osrednja Slovenija
čas nastanka ne po: 1825 ne pred: 1775 : konec 18. ali začetek 19. stol.
provenienca: Na notranji strani čelne platnice je vlepljen listič z zabeležko Davorina Žunkoviča o provenienci: „To rokopisno knjigo o 'Antikristu' je rešil uničenja g. ravnatelj deške meščanske šole v Ormožu, g. Josip Prijatelj dne 10. maja 1925 ter jo je 'Štud. knjižnici podaril […]. Našla se je na Viču pri Ljubljani. I. zvezek so porabili med vojsko za zavijanje mila. II. zvezek ima strani 346–718.“
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2011-08-31Matija Ogrin: Vsebinski in kodikološki dodatki
  • 2009-07-13Maja Savorgnani: Prvi popis
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 071. Antikrist. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_071/VIEW/ [ datum dostopa ]