Ms 083

Peſsm prok Materi bozhi ſa uſe potrebshne.

Pesem v 11 kiticah z naslovom Pesm prok Materi boži za use potrebšne. Zapisana v bohoričici. ...

identifikator rokopisa:
država: Slovenija
naselje: Maribor
identifikacijska številka UKM : Ms 147
vsebina rokopisa:
povzetek: Pesem v 11 kiticah z naslovom Pesm prok Materi boži za use potrebšne. Zapisana v bohoričici.
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: pesem, ekleziastični: škofijski kleriki :
naslov izvirni slov. : Peſsm prok Materi bozhi ſa uſe potrebshne.
incipit slov. : Maria Trosht, inu Pomozh / unashih Potrebzhnah uſel / Dei nazhi Proshni Kraft no Mozh / ktira je pouna shell / Pred taboi mi, klezhimu uſi / Tukei na doberni.
eksplicit slov. : Ko pridemo na sadni zait / Navaon zait sa uſe / Poidemo Bogu raitnigo dat / ſa zelu ſhiuleine. / [vrzel razlog: nebereljivo ] Pomozh, uſo hudo prozh / odshen, nas Bogu srozh.
fizični opis:
opis objekta oblika: samostojni list :
opis pisne podlage material: papir :
pisna podlaga:
material: papir
obseg:
opomba: 2 lista
dimenzije list enota: mm :
višina: 226
širina: 82
zgodovina:
izvor:
kraj nastanka: Dobrna
čas nastanka ne po: 1800 ne pred: 1775 : konec 18. stoletja
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2009-07-16Maja Savorgnani: Prvi popis
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 083. Peſsm prok Materi bozhi ſa uſe potrebshne.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_083/VIEW/ [ datum dostopa ]