Ms 085_005

Evangelivm Dominicae 3. Aduent₉:Aduentus Matth: 11. cap:


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: svetopisemsko besedilo :
locus od: 005r shema: ff do: 005v : fol. 005r-005v
naslov lat. : Evangelivm Dominicae 3. Aduent₉: Matth: 11. cap:
incipit: HTEISTIMV Zhaſu: kader ÿe ſlishol s. Joannes noter Vti Jezhi To dia͠e oli della Chriſtosoue
eksplicit: Merkaÿ iest bom poſlol moyga Angolza pred tuoÿe oblizhÿe: kateri bode pred tatbobo perpraulol tuoÿo pott.
opomba regesta : Evangelij na 3. adventno nedeljo; Mt 11,2-11.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2010-12-02Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 110r do 127r.
  • 2010-12-01Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 63r do 109v.
  • 2010-11-26Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 29v do 62v.
  • 2010-11-24Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa do fol. 29r.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo vseh slovenskih in latinskih besedil. Dopolniti je potrebno incipite in explicite latinskih perikop.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 085_005. Evangelivm Dominicae 3. Aduent₉:Aduentus Matth: 11. cap:. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_085_005/VIEW/ [ datum dostopa ]