Ms 085_007

EVANGELIVM DOMINICÆ 4. Aduentus. Joa͠n:Joannes 1.cap:


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: svetopisemsko besedilo :
locus od: 007r shema: ff do: 007v : fol. 007r-007v
naslov lat. : EVANGELIVM DOMINICÆ 4. Aduentus. Joa͠n: 1.cap:
incipit: Hteistimu Zhasu: So poslali ti Judie ſieruſalema te farÿe no leuite kionanneſu
eksplicit: To ſe ÿe pakh ſgodilo Vbetanei na guni ſtrani iordane, ker ÿe ionannes kerſtel.
opomba regesta : Evangelij na 4. adventno nedeljo; Jn 1,19-28.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2010-12-02Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 110r do 127r.
  • 2010-12-01Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 63r do 109v.
  • 2010-11-26Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 29v do 62v.
  • 2010-11-24Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa do fol. 29r.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo vseh slovenskih in latinskih besedil. Dopolniti je potrebno incipite in explicite latinskih perikop.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 085_007. EVANGELIVM DOMINICÆ 4. Aduentus. Joa͠n:Joannes 1.cap:. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_085_007/VIEW/ [ datum dostopa ]