Ms 085_009

EVANGELIVM Dominicae 4. Aduentus. Luc: 3. cap.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: svetopisemsko besedilo :
locus od: 009r shema: ff do: 009v : fol. 009r-009v
naslov lat. : EVANGELIVM Dominicae 4. Aduentus. Luc: 3. cap.
incipit: V petimnaistim leti pakh tiga Caeſarstua, Tiberia Caeſaria
eksplicit: Inu Vse Meſsu bo Isuelizhria Boshiga Vidilu.
opomba regesta : Evangelij na 4. adventno nedeljo; Lk 3,1-6.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2010-12-02Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 110r do 127r.
  • 2010-12-01Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 63r do 109v.
  • 2010-11-26Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 29v do 62v.
  • 2010-11-24Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa do fol. 29r.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo vseh slovenskih in latinskih besedil. Dopolniti je potrebno incipite in explicite latinskih perikop.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 085_009. EVANGELIVM Dominicae 4. Aduentus. Luc: 3. cap.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_085_009/VIEW/ [ datum dostopa ]