Ms 085_011

EVANGELI͠VEVANGELIVMDominicae Infra OCT. Natiuitatis Domini. Luc: 2. cap.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: svetopisemsko besedilo :
locus od: 011r shema: ff do: 011v : fol. 011r-011v
naslov lat. : EVANGELI͠VDominicae Infra OCT. Natiuitatis Domini. Luc: 2. cap.
incipit: Hteiſtimu Zhasu: ſta ſe Joseph no diviza Maria, Mati Ieſusoua ſauzhudila Zhes to kar ſe ÿe gouurilo odnega.
eksplicit: Tu Deite iepakh raſlu, ienu ie Vtem Duhu mozhnu perhaÿolu, polnu modrosti: inu Boſhÿa Gnada ÿe billa pernemu.
opomba regesta : Evangelij na nedeljo med osmino Jezusovega rojstva; Lk 2,33-40
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2010-12-02Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 110r do 127r.
  • 2010-12-01Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 63r do 109v.
  • 2010-11-26Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 29v do 62v.
  • 2010-11-24Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa do fol. 29r.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo vseh slovenskih in latinskih besedil. Dopolniti je potrebno incipite in explicite latinskih perikop.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 085_011. EVANGELI͠VEVANGELIVMDominicae Infra OCT. Natiuitatis Domini. Luc: 2. cap.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_085_011/VIEW/ [ datum dostopa ]