Ms 085_014

EVANGELIVM DOMINIcae 2 post Epiphaniam. Ioa͠nIoannes 2.cap


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: svetopisemsko besedilo :
locus od: 014r shema: ff do: 014v : fol. 014r-014v
naslov lat. : EVANGELIVM DOMINIcae 2 post Epiphaniam. Ioa͠n 2.cap
incipit: Hteiſtimu Zhasu: Ie bila ena Ohzet v Kani Galile, ino Jesuſoua mat ie bila tamkai.
eksplicit: inu ie ſuoio mozh puſtil Viditi, inu negoui Jogri so Vnega Verouali.
opomba regesta : Evangelij na 2. nedeljo po Gospodovem razglašenju; Jn 2,1-22
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2010-12-02Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 110r do 127r.
  • 2010-12-01Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 63r do 109v.
  • 2010-11-26Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 29v do 62v.
  • 2010-11-24Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa do fol. 29r.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo vseh slovenskih in latinskih besedil. Dopolniti je potrebno incipite in explicite latinskih perikop.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 085_014. EVANGELIVM DOMINIcae 2 post Epiphaniam. Ioa͠nIoannes 2.cap. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_085_014/VIEW/ [ datum dostopa ]