Ms 085_016

EVANGELIVM DOMINICÆ 3. post Epiphaniam. Matth: 8. cap.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: svetopisemsko besedilo :
locus od: 016r shema: ff do: 017r : fol. 016r-017r
naslov lat. : EVANGELIVM DOMINICÆ 3. post Epiphaniam. Matth: 8. cap.
incipit: Hteiſtimu zhasu: Kader je on pak is Gore doli ſhal, ie ueliko Volka ſanim ſhlu.
eksplicit: Poidi inu kokorſi Verouol taku se tebi ſturi. Inu negou ſlushabnikh ie toÿsto Vro ſrau poſtol.
opomba regesta : Evangelij na 3. nedeljo po Gospodovem razglašenju; Mt 8,1-13.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2010-12-02Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 110r do 127r.
  • 2010-12-01Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 63r do 109v.
  • 2010-11-26Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 29v do 62v.
  • 2010-11-24Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa do fol. 29r.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo vseh slovenskih in latinskih besedil. Dopolniti je potrebno incipite in explicite latinskih perikop.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 085_016. EVANGELIVM DOMINICÆ 3. post Epiphaniam. Matth: 8. cap.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_085_016/VIEW/ [ datum dostopa ]