Ms 085_018

EVANGELIVM DOMINICÆ 4. post Epiphaniam: Matth: 8.cap.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: svetopisemsko besedilo :
locus shema: ff cilj: 018r : fol. 018r
naslov lat. : EVANGELIVM DOMINICÆ 4. post Epiphaniam: Matth: 8.cap.
incipit: Hteistimu zhasu: Ie Iesus noter V ta zholn stopil, inu negoui Iogri ſo ſhliſanim.
eksplicit: Kaÿeto ſa eniga, de ſo nemu Vetroue no Morie pokorni.
opomba regesta : Evangelij na 4. nedeljo po Gospodovem razglašenju, Mt 8,23-27.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2010-12-02Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 110r do 127r.
  • 2010-12-01Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 63r do 109v.
  • 2010-11-26Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 29v do 62v.
  • 2010-11-24Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa do fol. 29r.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo vseh slovenskih in latinskih besedil. Dopolniti je potrebno incipite in explicite latinskih perikop.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 085_018. EVANGELIVM DOMINICÆ 4. post Epiphaniam: Matth: 8.cap.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_085_018/VIEW/ [ datum dostopa ]