Ms 085_020

EVANGELIVM DOMINICÆ. 5: Post Epiphaniam. Matth: 13.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: svetopisemsko besedilo :
locus od: 019r shema: ff do: 019v : fol. 019r-019v
naslov uredniški : EVANGELIVM DOMINICÆ. 5: Post Epiphaniam. Matth: 13.
incipit: Hteistimu Zhasu: Ie Gouoril Iesus h suoÿm Iogram ſkosi eno pergliho.
eksplicit: to pſhenizo pakh ſprauite uto moio kashto .
opomba regesta : Evangelij na 5. nedeljo po Gospodovem razglašenju; Mt 13,24-30.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2010-12-02Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 110r do 127r.
  • 2010-12-01Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 63r do 109v.
  • 2010-11-26Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 29v do 62v.
  • 2010-11-24Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa do fol. 29r.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo vseh slovenskih in latinskih besedil. Dopolniti je potrebno incipite in explicite latinskih perikop.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 085_020. EVANGELIVM DOMINICÆ. 5: Post Epiphaniam. Matth: 13.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_085_020/VIEW/ [ datum dostopa ]