Ms 085_022

EVANGELIVM Dominicae. 6. post Epiphanie. Matth: 13.cap


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: svetopisemsko besedilo :
locus shema: ff cilj: 021r : fol. 021r
naslov lat. : EVANGELIVM Dominicae. 6. post Epiphanie. Matth: 13.cap
incipit: Hteistimu Zhasu: Ie gouoril Ieſus ſkosi eno pergliho proti temo Volko:
eksplicit: Iest hozem odpreti moÿa Vusta V Prigliha inu hzho rezhi te ſkriune rizhi, od ſazetka ſueta.
opomba regesta : Evangelij na 6. nedeljo po Gospodovem razglašenju; Mt 13,31-35
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2010-12-02Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 110r do 127r.
  • 2010-12-01Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 63r do 109v.
  • 2010-11-26Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 29v do 62v.
  • 2010-11-24Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa do fol. 29r.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo vseh slovenskih in latinskih besedil. Dopolniti je potrebno incipite in explicite latinskih perikop.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 085_022. EVANGELIVM Dominicae. 6. post Epiphanie. Matth: 13.cap. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_085_022/VIEW/ [ datum dostopa ]