Ms 085_024

EVANGELIVM Dominicae Septuagesimae. Matth: 20. cap.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: svetopisemsko besedilo :
locus od: 022r shema: ff do: 023r : fol. 022r-023r
naslov lat. : EVANGELIVM Dominicae Septuagesimae. Matth: 20. cap.
incipit: Hteistimu Zhasu: Ie rekel Iesus hsuoiem Iogram eno pergliho: Nebesku kraleustuu ie Glih enimu hishnimu Ozhetu
eksplicit: Taku bodo ti posledni perui: inu tÿ perui pusledni: ſakai Veliku ie poklizanih, ali malu iſuolenih.
opomba regesta : Evangelij tri nedelje pred pepelnico; Mt 20,1-16.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2010-12-02Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 110r do 127r.
  • 2010-12-01Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 63r do 109v.
  • 2010-11-26Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 29v do 62v.
  • 2010-11-24Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa do fol. 29r.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo vseh slovenskih in latinskih besedil. Dopolniti je potrebno incipite in explicite latinskih perikop.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 085_024. EVANGELIVM Dominicae Septuagesimae. Matth: 20. cap.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_085_024/VIEW/ [ datum dostopa ]