Ms 085_026

EVANGELIVM DOMINICÆ Sexagesimae. Lucae. 8. cap:


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: svetopisemsko besedilo :
locus od: 024r shema: ff do: 025r : fol. 024r-025r
naslov lat. : EVANGELIVM DOMINICÆ Sexagesimae. Lucae. 8. cap:
incipit: Hteistimu Zhasu: Kar ie vshe veliko Folka bilu vkop priſhlu, inu od teh mest ſo k Iesusu hiteli, rekol ÿe ſkosi eno pergliho.
eksplicit: kir to Boshÿo beſsedo poſlushaÿo inu ohranio, Venim prauim dobrim ſerzi, inu ſad perneſo Vpoterplenu.
opomba regesta : Evangelij dve nedelji pred pepelnico; Lk 8,4-15.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2010-12-02Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 110r do 127r.
  • 2010-12-01Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 63r do 109v.
  • 2010-11-26Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 29v do 62v.
  • 2010-11-24Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa do fol. 29r.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo vseh slovenskih in latinskih besedil. Dopolniti je potrebno incipite in explicite latinskih perikop.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 085_026. EVANGELIVM DOMINICÆ Sexagesimae. Lucae. 8. cap:. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_085_026/VIEW/ [ datum dostopa ]