Ms 085_028

EVANGELIVM DOMINICae Quinquageſimae. Lucae: 18: cap:


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: svetopisemsko besedilo :
locus od: 026r shema: ff do: 026v : fol. 026r-026v
naslov lat. : EVANGELIVM DOMINICae Quinquageſimae. Lucae: 18: cap:
incipit: Hteiſtimu Zhasu: Ie Vsel Iesus ſaboi te duanaiſt Iogrou, no ie rekel knim: Pole, mi gremo gori VIeruſalem.
eksplicit: Inu on ie, ſdaizi ſopet Vidil, inu ie ſanim hodil, inu je zhistil Boga inu Vos folk, kir ÿe tu uidil ie hualil Boga
opomba regesta : Evangelij eno nedeljo pred pepelnico; Lk 18,31-43.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2010-12-02Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 110r do 127r.
  • 2010-12-01Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 63r do 109v.
  • 2010-11-26Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 29v do 62v.
  • 2010-11-24Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa do fol. 29r.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo vseh slovenskih in latinskih besedil. Dopolniti je potrebno incipite in explicite latinskih perikop.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 085_028. EVANGELIVM DOMINICae Quinquageſimae. Lucae: 18: cap:. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_085_028/VIEW/ [ datum dostopa ]