Ms 085_030

EVANGELIVM DOMINICÆ. 1. Quadragesime. Matth: 4. cap:


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: svetopisemsko besedilo :
locus shema: ff cilj: 028r : fol. 028r
naslov lat. : EVANGELIVM DOMINICÆ. 1. Quadragesime. Matth: 4. cap:
incipit: Hteistimu Zhasu: ie bil Iesus od Duha Vpuſhauo pelan, debi od Hudizha bil ſkushan.
eksplicit: Tedai ie Hudiz niega sapuſtil: Inu pole Angeli ſo knemu ſtopili, inu ſo nemu ſluſhili.
opomba regesta : Evangelij na 1. postno nedeljo; Mt 4,1-11.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2010-12-02Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 110r do 127r.
  • 2010-12-01Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 63r do 109v.
  • 2010-11-26Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 29v do 62v.
  • 2010-11-24Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa do fol. 29r.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo vseh slovenskih in latinskih besedil. Dopolniti je potrebno incipite in explicite latinskih perikop.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 085_030. EVANGELIVM DOMINICÆ. 1. Quadragesime. Matth: 4. cap:. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_085_030/VIEW/ [ datum dostopa ]