Ms 085_032

EVANGELIVM DOMINICÆ. 2. Quadrageſimae. Matth: 17. cap.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: svetopisemsko besedilo :
locus od: 030r shema: ff do: 030v : fol. 030r-030v
naslov lat. : EVANGELIVM DOMINICÆ. 2. Quadrageſimae. Matth: 17. cap.
incipit: Hteiſtimu Zhaſu: Je uſel Jeſus Petra inu Jacoba inu Joanneſa niegouiga Brata, inu ie ne na eno Viſoko Goro poſtauil
eksplicit: Vi nemate te prikasni nikomer pouedati, dotler Sÿn tiga Zhloueka od ſmerti uſt͠ae.
opomba regesta : Evangelij na 2. postno nedeljo; Mt 17,1-10.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2010-12-02Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 110r do 127r.
  • 2010-12-01Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 63r do 109v.
  • 2010-11-26Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 29v do 62v.
  • 2010-11-24Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa do fol. 29r.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo vseh slovenskih in latinskih besedil. Dopolniti je potrebno incipite in explicite latinskih perikop.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 085_032. EVANGELIVM DOMINICÆ. 2. Quadrageſimae. Matth: 17. cap.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_085_032/VIEW/ [ datum dostopa ]