Ms 085_034

EVANGELIVM DOMINICÆ 3. Quadragesimae. Lucae. 11.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: svetopisemsko besedilo :
locus od: 031r shema: ff do: 032r : fol. 031r-032r
naslov lat. : EVANGELIVM DOMINICÆ 3. Quadragesimae. Lucae. 11.
incipit: Hteistimu Zhaſu: Je Jesus ſgajnai eniga Hudizha, ta ÿe bil mutast.
eksplicit: Ja ſareſnizo. Sueti so ti, kateri poshlushaÿo to Beſsedo Boshÿo, inu ÿo ohranio.
opomba regesta : Evangelij na 3. postno nedeljo; Lk 11,14-28.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2010-12-02Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 110r do 127r.
  • 2010-12-01Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 63r do 109v.
  • 2010-11-26Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 29v do 62v.
  • 2010-11-24Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa do fol. 29r.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo vseh slovenskih in latinskih besedil. Dopolniti je potrebno incipite in explicite latinskih perikop.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 085_034. EVANGELIVM DOMINICÆ 3. Quadragesimae. Lucae. 11.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_085_034/VIEW/ [ datum dostopa ]