Ms 085_036

EVANGELIM DOMINICae 4. Quadrageſimae. Joannis 6. cap.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: svetopisemsko besedilo :
locus od: 033r shema: ff do: 033v : fol. 033r-033v
naslov lat. : EVANGELIM DOMINICae 4. Quadrageſimae. Joannis 6. cap.
incipit: H teiſtimu Zhaſu: ſe ie pelol Jesus Zhes to Galileisku Morÿe, to leshi per tim mesti Tiberias.
eksplicit: To ÿe ſaresnizu Ta propheh, kateri ima na ta Suet priti.
opomba regesta : Evangelij na 4. postno nedeljo; Jn 6,1-14.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2010-12-02Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 110r do 127r.
  • 2010-12-01Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 63r do 109v.
  • 2010-11-26Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 29v do 62v.
  • 2010-11-24Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa do fol. 29r.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo vseh slovenskih in latinskih besedil. Dopolniti je potrebno incipite in explicite latinskih perikop.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 085_036. EVANGELIM DOMINICae 4. Quadrageſimae. Joannis 6. cap.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_085_036/VIEW/ [ datum dostopa ]