Ms 085_038

In paſsionis. EVANGELIVM DOMINICÆ. 5. QVARAGESIMÆQVADRAGESIMÆ. Ioa͠n:Ioannis8. cap.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: svetopisemsko besedilo :
locus od: 035r shema: ff do: 036r : fol. 035r-036r
naslov lat. : In paſsionis. EVANGELIVM DOMINICÆ. 5. . Ioa͠n:8. cap.
incipit: Hteistimu Zhaſu: Je rekol Iesus keni Vnoshizi tih Iudou inu temo Firstu teh Fariou:
eksplicit: Iesus ie pakh ſmeinih sginel, no gre von ſtega Tempelna.
opomba regesta : Evangelij na 5. postno (tiho) nedeljo; Jn 8,46-59.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2010-12-02Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 110r do 127r.
  • 2010-12-01Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 63r do 109v.
  • 2010-11-26Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 29v do 62v.
  • 2010-11-24Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa do fol. 29r.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo vseh slovenskih in latinskih besedil. Dopolniti je potrebno incipite in explicite latinskih perikop.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 085_038. In paſsionis. EVANGELIVM DOMINICÆ. 5. QVARAGESIMÆQVADRAGESIMÆ. Ioa͠n:Ioannis8. cap.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_085_038/VIEW/ [ datum dostopa ]