Ms 085_040

Dominica in palmis. EVANGELIVM Dominicae Reſurectionis Domini: Mar: 16.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: svetopisemsko besedilo :
locus shema: ff cilj: 037r : fol. 037r
naslov lat. : Dominica in palmis. EVANGELIVM Dominicae Reſurectionis Domini: Mar: 16.
incipit: Hteistimu Zhasu: Maria Magdalena, No Maria Iacobi, no Salome, kupio to spezerio, no se naprei usameio, no shalbaio Iesusa.
eksplicit: Poidite kakaie no poueite negouim Iogram, no Petru, de on praeduami Vgalileio puide: tu ga bodete vidili, koker vam ie prauil.
opomba regesta : Evangelij na nedeljo Gospodovega vstajenja oz. na velikonočno nedeljo; Mk 16,1-7. Zanimivo je, da je na začetku navedeno, da gre za cvetno nedeljo (ena nedelja pred veliko nočjo), sledi pa evangelij, ki se je bral na veliko noč.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2010-12-02Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 110r do 127r.
  • 2010-12-01Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 63r do 109v.
  • 2010-11-26Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 29v do 62v.
  • 2010-11-24Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa do fol. 29r.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo vseh slovenskih in latinskih besedil. Dopolniti je potrebno incipite in explicite latinskih perikop.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 085_040. Dominica in palmis. EVANGELIVM Dominicae Reſurectionis Domini: Mar: 16. . URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_085_040/VIEW/ [ datum dostopa ]