Ms 085_042

In Albis. EVANGELIVM Dominicae 1. post Resurectionem. Ioa͠n:Ioannis 20.cap:


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: svetopisemsko besedilo :
locus od: 039r shema: ff do: 039v : fol. 039r-039v
naslov lat. : In Albis. EVANGELIVM Dominicae 1. post Resurectionem. Ioa͠n: 20.cap:
incipit: Hteistimu Zhasu: kader ÿe Vezher gratol to ÿsto Nedelo ali Prasnik, inu ti Jogri ſo billi vkupeÿe, no te duri so belle saklenene preedstrahum tih Iudou, ie prishel Iesus.
eksplicit: Ti so pakh sapisani, de Jesus ie Chrisus ta sÿn Gospodi Boga, no de ui skosi to Vero ta leben imate u negouim Imeni.
opomba regesta : Evangelij na belo nedeljo, na 1. nedeljo po vstajenju oz. na 1. velikonočno nedeljo; Jn 20,19-31.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2010-12-02Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 110r do 127r.
  • 2010-12-01Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 63r do 109v.
  • 2010-11-26Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 29v do 62v.
  • 2010-11-24Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa do fol. 29r.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo vseh slovenskih in latinskih besedil. Dopolniti je potrebno incipite in explicite latinskih perikop.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 085_042. In Albis. EVANGELIVM Dominicae 1. post Resurectionem. Ioa͠n:Ioannis 20.cap:. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_085_042/VIEW/ [ datum dostopa ]