Ms 085_044

Euangelium dominicae 2. post Resurectioniem. Ioa͠n:Ioannis10. cap


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: svetopisemsko besedilo :
locus shema: ff cilj: 041r : fol. 041r
naslov lat. : Euangelium dominicae 2. post Resurectioniem. Ioa͠n:10. cap
incipit: Hteistimu Zhasu: ie rekel Iesus hsuoÿm Iogram: Iest ſem en dober pastir. En dober pastir da ſuoi leben ſa suoÿe ouzhizhe.
eksplicit: Inu iest she imam Druge ouzhize, katere niſo ſlete stalle: inu leteiste morem tudi lesemkai perpelati, no one bodo moÿo stimo slishale, inu bode ena Ouzha ſtalla inu eden paſtir.
opomba regesta : Evangelij na 2. nedeljo po vstajenju oz. na 2. velikonočno nedeljo; Jn 10,11-17;27.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2010-12-02Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 110r do 127r.
  • 2010-12-01Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 63r do 109v.
  • 2010-11-26Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 29v do 62v.
  • 2010-11-24Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa do fol. 29r.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo vseh slovenskih in latinskih besedil. Dopolniti je potrebno incipite in explicite latinskih perikop.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 085_044. Euangelium dominicae 2. post Resurectioniem. Ioa͠n:Ioannis10. cap. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_085_044/VIEW/ [ datum dostopa ]