Ms 085_046

Euangelium dominicae 3. post Resurectionem. Ioannis. 16. cap.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: svetopisemsko besedilo :
locus od: 042r shema: ff do: 042v : fol. 042r-042v
naslov lat. : Euangelium dominicae 3. post Resurectionem. Ioannis. 16. cap.
incipit: Hteistimu Zhasu: ie rekol Iesus hsuoim Jogram: Zhes en maihen Zhas, vi mene nabote vidili: spet zhesenzhas, toku ui bodete mene uidili, ſakai iest grem kozhetu.
eksplicit: No ui tudi imate shalost ampakh iest vas bom ſpet vidil, no uasha serza se bodo resueselila nu Vaſhe Veſsele namore nihze odvas vseti.
opomba regesta : Evangelij na 3. nedeljo po vstajenju oz. na 3. velikonočno nedeljo; Jn 16,16-22.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2010-12-02Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 110r do 127r.
  • 2010-12-01Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 63r do 109v.
  • 2010-11-26Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 29v do 62v.
  • 2010-11-24Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa do fol. 29r.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo vseh slovenskih in latinskih besedil. Dopolniti je potrebno incipite in explicite latinskih perikop.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 085_046. Euangelium dominicae 3. post Resurectionem. Ioannis. 16. cap.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_085_046/VIEW/ [ datum dostopa ]