Ms 085_065

EVANGELIVM DOMINICÆ 3 post pentecosten. Lucae. 15. cap:


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: svetopisemsko besedilo :
locus od: 058r shema: ff do: 058v : fol. 058r-058v
naslov lat. : EVANGELIVM DOMINICÆ 3 post pentecosten. Lucae. 15. cap:
incipit: Hteiſtimu Zhaſu: ſo ſe perbliſovali k Ieſusu vsi ſlaht zolnarÿ inui Greshniki, de bi nega poſhlushali.
eksplicit: Taku tudi, ieſt vom poueim, bo veſselei pred Boſÿmi Angeli, zhes eniga greſhnika, kateri pokuro ſturi.
opomba regesta : Evangelij na 3. nedeljo po binkoštih; Lk 15,1-10.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2010-12-02Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 110r do 127r.
  • 2010-12-01Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 63r do 109v.
  • 2010-11-26Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 29v do 62v.
  • 2010-11-24Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa do fol. 29r.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo vseh slovenskih in latinskih besedil. Dopolniti je potrebno incipite in explicite latinskih perikop.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 085_065. EVANGELIVM DOMINICÆ 3 post pentecosten. Lucae. 15. cap:. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_085_065/VIEW/ [ datum dostopa ]