Ms 085_067

EVANGELIVM DOMINICÆ 4. post pentecosten. Luc: 5.cap:


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: svetopisemsko besedilo :
locus shema: ff cilj: 060r-060v : fol. 060r-060v
naslov lat. : EVANGELIVM DOMINICÆ 4. post pentecosten. Luc: 5.cap:
incipit: Hteiſtimu Zhaſu: ſe ie pak pergudilo, de ſose ludÿ knemu drengali, debi poſhlushali Boshio Beſsedo, inu on ie ſtal per Ieseri Genazaret,
eksplicit: Inu Ieſus ÿe rekel kSimonu: Neboÿſe, ſakai pojehmal vshe bosh ti zloueke louil. Inu oni ſo te Zolnÿ hkraÿu pelali, inu ſouſe ſapuſtili inu ſo ſhli ſanim.
opomba regesta : Evangelij na 4. nedeljo po binkoštih; Lk 5,1-11.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2010-12-02Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 110r do 127r.
  • 2010-12-01Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 63r do 109v.
  • 2010-11-26Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 29v do 62v.
  • 2010-11-24Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa do fol. 29r.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo vseh slovenskih in latinskih besedil. Dopolniti je potrebno incipite in explicite latinskih perikop.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 085_067. EVANGELIVM DOMINICÆ 4. post pentecosten. Luc: 5.cap:. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_085_067/VIEW/ [ datum dostopa ]