Ms 085_069

EVANGELIVM Dominicae 5 6. post pentecosten. Math: 5. cap:


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: svetopisemsko besedilo :
locus shema: ff cilj: 062r : fol. 062r
naslov lat. : EVANGELIVM Dominicae 5 6. post pentecosten. Math: 5. cap:
incipit: Hteiſtimu Zhaſu ie rekol Ieſus hſuoi͠ Jogram: ſareſnizo, ſareſnizo iest Vom poueim. Aku uasſha prauiza nabo obilnishi,
eksplicit: Taku puſti ondi pred Altariam tuoi dar, inu poidi poprei tiakai, inu ſprauiſe ſtuoim bratam, inu tedai pridi, inu offrai tuoi dar.
opomba regesta : Evangelij na 5. nedeljo po binkoštih; Mt 5,20-24.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2010-12-02Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 110r do 127r.
  • 2010-12-01Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 63r do 109v.
  • 2010-11-26Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa od fol. 29v do 62v.
  • 2010-11-24Monika Deželak Trojar: Pregled, popravki in dopolnitve opisa rokopisa do fol. 29r.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo vseh slovenskih in latinskih besedil. Dopolniti je potrebno incipite in explicite latinskih perikop.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 085_069. EVANGELIVM Dominicae 5 6. post pentecosten. Math: 5. cap:. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_085_069/VIEW/ [ datum dostopa ]